Relacje inwestorskie

Kontakt:

Adres mailowy dla Akcjonariuszy: akcje@cielesnica.com
Numer telefonu: 667-755-881

Dane spółki:

Cieleśnica S.A, Cieleśnica 22, Rokitno, 21-504. Sąd Rejonowy Lublin-wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5372643441, KRS: 0000746994, Kapitał zakładowy 6310382,00 w całości wpłacony.

Aktualności:

Najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się ………. w hotelu Pałac Cieleśnica. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane dane finansowe spółki za mijający rok, a także strategia na najbliższe lata.

Osoby zainteresowane inwestycją w akcje spółki Cieleśnica SA proszone są o kontakt pod adresem email: akcje@cielesnica.com

Spółka w listopadzie 2019 zakończyła emisję akcji w formule equity crowdfunding. Emisja była prowadzona poprzez portal: http://akcje.cielesnica.com